/ iStock/Getty Images
Българските граждани могат да получат специални удостоверения, с които да упражнят правото си на гласуване
Паспортните служби в цялата страна ще бъдат отворени в рамките на днешния ден, както и в деня на парламентарните избори 4 април.

Българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, защото са изгубени, откраднати, повредени или унищожени или с изтекъл срок на валидност, ще могат да получат удостоверения, с които да имат възможност да упражнят правото си на глас.

Ден за размисъл преди да упражним правото си на глас (ВИДЕО)


Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно само за изборния ден - 4 април.

Днес гишетата в паспортните служби ще работят от 8:30 до 17:00 часа. Утре работното време ще е удължено до 19:00 часа.