/ БГНЕС
Депутатите одобриха промените в Закона за енергетиката, с което значително се облекчават условията, на които трябва да отговарят кандидатите за членове и председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

КЕВР прие правила за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия

Поправката предложение на управляващите от ГЕРБ и се появи между двете четения на законопроекта. Тя предвижда в енергийния регулатор да влизат хора с най-малко 5-годишен опит в сектора. Досега изискването беше този стаж да бъде с минимална продължителност 7 години.

Промяна обаче даде повод на опозицията да изрази съмнение, че тя се прави, за да може конкретен човек да отговаря на изискванията. „Изменението, което правите, създава впечатлението, че вие искате да вкарате някой от вашите хора“, обърна се към вносителите депутатът от левицата Таско Ерменков.

„Не е необходимо всички членове на комисия да бъдат в предпенсионна възраст. Нека да има и млади специалисти“, даде контрааргумент председателят на ресорната комисия Валентин Николов.

„Това не е проблем. Нека не спорим. Дава се една възможност, с този законопроект, да останат онези младежи, които са се развили бързо, заемали са ръководна длъжност. Защо да ги спрем тези хора?“, включи се в дебата Рамадан Аталай от ДПС.

КЕВР образува производство за нарушение на прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия

Съгласно промените председателят на комисията трябва да има не само стаж, но и да е заемал ръководна позиция в енергетиката или във водния сектор. Мандатът на текущия състав на КЕВР е вече изтекъл, но съгласно закона той продължава да изпълнява своите правомощия до избирането на следващия.

Парламентът вече насрочи за петък изработването на процедурни правила, по които ще бъде определен новият състав и ръководство на енергийния регулатор. Депутатите продължават работа и по решението за либерализация на пазара, което ще позволи дребният бизнес да излезе на свободния пазар на ток от 1 октомври тази година.
БГНЕС