/ Istock
Наличието на завишени количества нефтопродукти е установено от пробите на отпадните води, взети от канализационните шахти, намиращи се в Северната промишлена зона на Карнобат. Само при 2 от пробите са установени отклонения, съобщи БНР.

Изследванията бяха направени, след като в продължение на 5 дни, от кабелния завод в Карнобат, се получиха 3 сигнала за неприятни миризми, а уреди отчетоха изтичането на газ със съдържание на циановодород.

Директорът на Регионалната екоинспекция в Бургас Павел Маринов заяви, че анализът на пробите не показва превишени количества на циановодород, които да застрашават човешкото здраве.

Каква е причината три пъти да има изтичане на газ, който да причини неприятни усещания на работниците в кабелния завод в Карнобат, според директора на Регионалната екоинспекция в Бургас Павел Маринов.

"Предполагаме, че през годините е имало утаяване на някакви вещества в канализационната система, които влизат в реакция едно с друго и е възможно тогава да се образува този газ, или някъде, където е събран, тогава да изтича, но това трудно може да бъде установено по начина, по който в момента работим - от спешен характер. Трябва да бъде направен по-подробен анализ и преценка от специалисти", посочи Маринов.

От Регионалната екоинспекция в Бургас ще бъдат издадени предписания: "По отношение на площадките трябва да потърсим информация от ВиК и от общината за собствеността на шахтите, на канализацията и на контрола, на който подлежат от страна на ВиК. Ако има установени пропуски в упражняване на контрола на заустване на такива вещества, ще бъдат съставени съответните актове".

Заради наличието на завишени количества нефтопродукти в отпадните води по всяка вероятност ще има и наложени санкции, каза още Павел Маринов.
БНР