/ ThinkStock/Getty Images
Производството на електроенергия в България се е повишило с 11.43 процента за периода 1 януари 2021 г. - 29 август 2021 г. спрямо 1 януари 2020 г. - 29 август 2020 г. Това показват последните оперативни данни на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/ за енергийния баланс на страната за посочения период, които са публикувани на страницата на оператора.

От началото на годината до 29 август е отчетено производство на електроенергия в обем на 30 027 707 мегаватчаса /MWh/, докато за аналогичния период на измината година е било 26 947 618 MWh.

Мая Манолова: Почти 1 млн. столичани ще останат без парно и топла вода

Потреблението в страната се е повишило с 4.85 процента за посочения период. От началото на годината до 29 август са изразходени 25 571 424 електроенергия, докато за аналогичния период на 2020 г. потреблението е било 24 389 313 MWh.

Данните показват, че за периода 1 януари 2021 г. - 29 август 2021 г. спрямо 1 януари 2020 г. - 29 август 2020 г. салдото (износ-внос) се е повишило със 74.19 на сто.

Участието на базовите централи от началото на годината до 29 август в сравнение с този период на изминалата година е се увеличило със 7.54 на сто, добавят от оператора. От 1 януари 2021 г. до 29 август 2021 г. от базови централи е произведена 23 891 625 MWh електроенергия, докато за посочения период на 2020 г. производството е било 22 217 331 MWh.

За сравнявания период от ЕСО отчитат намаление на участието на ВЕИ в преносна мрежа с 6.70 процента, както и в разпределителната мрежа с 2.58 на сто.
Отчита се увеличение на дела в електроенергията от ВЕЦ-овете с 61.68 процента за периода 1 януари 2021 г. - 29 август 2021 г. спрямо 1 януари 2020 г. - 29 август 2020 г., показват още данните на ЕСО.
БТА