пари 50 лева в плик
пари 50 лева в плик / DarikNews
Разходът обаче е нараснал с 10,7%
Общият доход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 1 770 лв. и нараства с 13.7 на сто спрямо същото тримесечие на 2018 година, а общият разход е 1 670 лв. и се увеличава с 10.7 на сто спрямо същия период на предходната година. Това съобщи Националният статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (56.2 на сто), следвани от доходите от пенсии (27.3 на сто) и от самостоятелна заетост (6.4 на сто). Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.1 процентни пункта, а доходите от самостоятелна заетост и от пенсии намаляват с по 0.4 процентни пункта.
През четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.1 на сто, а делът на дохода от натура - 0.9 на сто.

2517 лева месечно са нужни на семейство за нормален живот

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (29.7 на сто), следвани от разходите за жилище (17.2 на сто), данъци и социални осигуровки (12.9 на сто) и транспорт и съобщения (11.5 на сто).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0.5%, делът на разходите, свързани с жилището - с 0.6 процентни пункта, а делът на разходите за здравеопазване се увеличава с 1.7% пункта.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2018 година. Увеличение е отчетено в потреблението на зеленчуци - от 14.8 на 16.8 кг, яйца - от 36 на 38 бр., плодове - от 12.4 на 12.8 килограма. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия - от 21.5 на 20.6 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, фасул зрял, картофи и захар.