/ iStock/Getty Images
Дежурния екип от РИОСВ продължава наблюдението на нивата на замърсителите от всички Пунктове за мониторинг на територията на инспекцията
В резултат на предприетите от РИОСВ-Стара Загора мерки и реализираните от четирите ТЕЦ от комплекса „Марица изток“ действия по редуциране на емисиите на серен диоксид, в 19:00 часа от Автоматичната измервателна станция - Гълъбово в града е отчетена стойност по показателя: 137.98 микрограма на куб. м., съобщиха от РИОСВ.

Завишени стойности на серен диоксид във въздуха на Гълъбово

Във връзка с очерталата се след 19:00 часа, тенденция на намаляване концентрациите на атмосферен замърсител серен диоксид, отпада необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението в Гълъбово.

Останалите Пунктове за мониторинг в област Стара Загора не отчитат превишения на контролираните показатели.

Дежурния екип от РИОСВ-Стара Загора продължава наблюдението на нивата на замърсителите от всички Пунктове за мониторинг на територията на инспекцията.