/ iStock/Getty Images
Завишени стойности серен диоксид във въздуха на град Гълъбово бяха отчетени днес между 16 и 18 часа. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Автоматичната измервателна станция, която е разположена в централната част на града, регистрира превишение на Алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа - 16:00 часа – 581.14 микрограма на куб. м.; 17:00 часа – 638.39 микрограма на куб. м., 18:00 часа – 553.2 микрограма на куб. м.

Аларменият праг за серен диоксид е 500 мкг/м3, измерени в три последователни часа, обясняват от МОСВ.

За да се справи с опасността от замърсяване на въздуха, РИОСВ – Стара Загора е издала предписания за намаляване на емисиите на серен диоксид на всички ТЕЦ от комплекса „Марица изток”, включително и намаляване товара на работещите към момента мощности.

Наблюдава се тенденция на неустойчива атмосфера, създаваща предпоставки за задържане на високи концентрации на атмосферен замърсител серен диоксид в приземния атмосферен слой на гр. Гълъбово, казват още от МОСВ.

РИОСВ – Стара Загора продължава да извършва контрол на качеството на атмосферния въздух и ще информира гражданите на Община Гълъбово при настъпили промени.