/ БТА
Отчитайки свършеното в предишния мандат на служебното правителство, правосъдният министър Янаки Стоилов не изключи възможността да предложи кандидат за председател на Върховния касационен съд и уточни, че това няма да е самоцел.

Още в четвъртък Висшият съдебен съвет /ВСС/ ще открие процедура, тъй като мандатът на сегашния председател изтича в началото на следващата година. Фактът, че съставът на ВСС не е запълнен, заради двама напуснали членове, няма да е причина за спиране на процедурата, каза още правосъдният министър.

Янаки Стоилов очаква следващата седмица да влязат в сила законовите промени, с които Бюрото за защита беше преместено от прокуратурата в министерството на правосъдието. Стоилов заяви, че след подписването на указа, се очаква публикуване в Държавен вестник

Той припомни, че вече е имал срещи с главния прокурор и началника на Бюрото за това преминаването да мине без затруднения.

Трябва да се помисли как да бъдат преназначени служителите в Бюрото, а част от дейностите - охраната на магистрати - ще мине към Съдебна охрана. Началникът на Бюрото Росен Тодоров ще пише доклад за състоянието на сградите, особено в дните около промените в закона.

Правосъдният министър заяви, че са нужни по-прецизни текстове за инхаус поръчките, както и по прилагането на закона "Магнитски".

"Няколко са приоритетите ни. Те не са нови: подобряване обслужването на гражданите и фирмите, преодоляване на лоши практики, подобряване на взаимодействието със съдебната власт и повишаване взискателността към нейната работа", заяви той.
  1. По отношение на Агенцията по вписванията, вписването на сделките в Имотния регистър вече става без забавяне
  2. Ускорено се преодолява изоставането в публикуването на финансовите отчети на търговските дружества за изминалите години и ритмично продължава работата по свързване на Търговския регистър с Европейската система
  3. Работи се по изграждане и преминаване на Регистъра на основните залози към Търговския регистър
  4. Създаване на Регистър по несъстоятелността
  5. Ускоряване на процедурата по придобиване на българско гражданство
  6. Ритмичност при провеждане на изпити и конкурси за придобиване на юридическа правоспособност
  7. Промени в Наредбата за юридическото образование.