След направен анализ и оценка на резултатите от извършените измервания за периода от 26 до 29 декември не са регистрирани превишения на праговите стойности на амоняк (NH3) и сероводород (H2S). Това показват данните от мобилната автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния въздух край Калотина, съобщиха от Министерство на околната среда и водите.

Според анализа няма превишения и на нормите на основните показатели на качеството на атмосферния въздух, а именно – Озон, Азотен оксид, Азотен диоксид, Серен диоксид и Въглероден диоксид.

Втори влак дерайлира в Сърбия, натоварен бил с фосфорна киселина

По разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, мобилен екип на Изпълнителната агенция по околна среда следи на място качеството на атмосферния въздух. Мобилната станция беше позиционирана в непосредствена близост до граничния пункт край Калотина след инцидента, при който товарен влак, превозващ амоняк, дерайлира в района на Източна Сърбия.