/ БГНЕС
“През следващата година Министерството на труда и социалната политика ще инвестира над 830 млн. лв. за подкрепа на пазара на труда. С тях ще насърчим инициативите на работодателите за запазване на работните места, ще повишим квалификацията на работещите и ще подпомогнем безработните в тяхната професионална реализация.“ Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на церемонията по връчване на годишните награди на Българската търговско-промишлена палата.

Депутатите обсъждат промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Министър Лазаров подчерта, че сред приоритетите на министерството е да продължи активния социален диалог в търсене на най-добрите решения за качествени работни места и подготовка на квалифицирана работна сила.

„Тъй като добрият екип е ключово условие за успех, вярвам, че представителите на държавата и социалните партньори ще продължим да работим заедно за развитието на човешкия капитал и икономиката на България, което ще доведе до устойчиво нарастване на доходите и качеството на живот у нас“, допълни той.

Протест на медици в Благоевград: „Ние не сме второ качество персонал“ (СНИМКИ)

„Днешната церемония не само отличава най-добрите и иновативни бизнес модели и практики, но е и доказателство, че кризите и предизвикателствата могат да се превърнат във възможности за подобряване на ефективността и увеличаване на инвестициите в нови производствени мощности и нови работни места“, заяви министър Лазаров.

Той подчерта значението на смелите и далновидни управленски решения за реализирането на проекти, които стимулират развитието на икономиката на България и дават добър пример за успех и отговорност към обществото.