/ БГНЕС
Народното събрание ще обсъди на първо четене промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, предвижда първа точка за работа на депутатите, според проектопрограмата, публикувана на интернет страницата на Народното събрание.

Очаква се народните представители да обсъдят и промени в Закона за устройство на територията, както и в Закона за българския жестов език.

Продължението на първото четене на законопроектите за енергията от възобновяеми източници в морските пространства също е в предложения дневен ред за работа на парламента. В проекта на програма е първото гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, както и законопроект за изменение в Закона за водите.

На второ гласуване се очаква да бъдат дебатирани промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. В проекта за дневен ред е включен Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на
Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие от 26 юни 2018 г.

В проекта на програма се предвижда и изслушване на директора на НЕЛК Кънчо Райчев относно проблеми на хората с увреждания в работата на ТЕЛК и НЕЛК. Вносител на искането е Деница Сачева от ГЕРБ-СДС.

Парламентът включи в дневния си ред декларацията на "Продължаваме Промяната", с която НС да възложи на правителството да внесе бюджет за догодина. "За" гласуваха 113 народни представители, 104 - "против".

В началото на заседанието от "Продължаваме Промяната"(ПП) отново поискаха залата да разгледа предложената от тях декларация като първа точка днес, от ГЕРБ-СДС направиха обратно предложение, "БСП за България" го подкрепиха.
БТА