/ БГНЕС
Малко след обявения за начало на Общото събрание на прокурорите час – 10 часа, Иван Гешев – главен прокурор на Република България, в присъствието на осемте кандидати за член на Висшия съдебен съвет, обяви проверка на кворума на регистрираните прокурори. В 10.05 ч. той съобщи, че са регистрирани 414 прокурори от 1512-те имащи право на глас, съобщиха от ВСС.

Прокурорите избират свои представители за ВСС

На основание чл. 20, ал. 2 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите Общото събрание се провежда, при присъствие на повече от половината от включените в съответния списък по чл. 29д от ЗСВ прокурори. Поради липса на кворум и на основание чл. 29ж, ал. 2 от Закона за съдебната власт събранието се отлага за един час по-късно и ще започне в 11.00 ч. независимо от броя на присъстващите.

Гешев благодари на всички отзовали се в съботния ден на поканата за участие в Общото събрание на прокурорите и обърна внимание, че по този начин показват уважение както към Прокуратурата на Република България, така и към българските граждани, чиито интереси прокурорите защитават. 
БГНЕС