Министерство на електронното управление възложи на „Информационно обслужване“ АД изграждането на системата за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемането след края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола на избирателни секции, както и техническото осигуряване на необходимия за дейността софтуер и хардуер. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на електронното управление (МЕУ).
 
Възможните технически решения на системата за видеонаблюдение в реално време и видеозаснемането бяха обсъждани на Консултативния съвет на ИКТ общността към министъра на електронното управление.
 
Договорът с „Информационно обслужване“ АД се сключва по реда на чл. 7с от Закона за електронното управление в качеството му на Национален системен интегратор. Компанията разполага с необходимите висококвалифицирани експерти за изпълнение на дейностите по системна интеграция, свързани с техническото осигуряване на видеонаблюдението в реално време и видеозаснемането след края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола.
 
Следвайки досегашната политика, МЕУ се ангажира с пълна прозрачност на извършваните дейности по договора. Въпреки липсата на нормативно задължение за публикуване на договорите за възлагане, тази прозрачност е задължителна за успеха на възложените дейности. Освен договора, Министерство на електронното управление се ангажира да публикува и друга информация от обществен интерес, свързана с изпълнението на дейностите, уточнява от ведомството.