/ Георги Димитров
Министерството на туризма ще се води от експертност и максимална прозрачност. Това заяви служебният министър на туризма Илин Димитров на пресконференция, на която представи приоритетите в работата на ръководената от него институция в рамките на следващия служебен кабинет.

Неотложните цели и задачи, чиито решения ще се търсят в краткосрочен план, са свързани с разгръщане на националната реклама на дестинация България чрез прецизни и целенасочени действия по пазари, изпращане на три нови туристически аташета във важни за България пазари, прозрачно провеждане на процедури за наем на плажовете чрез видеонаблюдение и все по-дигитализирана работа, която да улесни потребителите и да ограничи сивия сектор.

Министър Илин Димитров изказа съболезнования към народа на Турция.