Отново задочен институционален спор - този път между Държавната консолидационна компания (ДКК) и Министерството на икономиката и индустрията.

Според ресорното ведомство, ДКК към този момент не е изплатила дължимия по закон  дивидент към Държавния бюджет на Република България. Това е първоначалната информация от анализа на реалното състояние на институцията. По предварителен индивидуален финансов отчет сумата, която не е постъпила в държавния бюджет е над 12 млн. лв. Това заявяват от Министерството на икономиката и индустрията.

Задочният отговор идва часове след изнесената пресконференция от директора на ДКК Смиляна Нитова, която обвини служебният ресорен министър в политически натиск и опит за дестабилизиране на компанията "Кинтекс".
 
Съгласно закона, до 30 юни, публичните предприятия, каквото безспорно е ДКК ЕАД, представят на органа, упражняващ правата на държавата, одитираните и приети годишни финансови отчети, съответно индивидуални и консолидирани. „ДКК“ ЕАД не са представили пред министъра на икономиката и индустрията, в качеството му на орган упражняващ правата на държавата, нито индивидуален, нито консолидиран отчет. С това е допуснато да се забавят и постъпленията към държавния бюджет, които са изключително важни в година на толкова кризи", заявяват от МИ.
 
"По повод днешната пресконференция на ръководството на ДКК, от Министерството на икономиката и индустрията заявяват, че са силно притеснено от начина, по който изпълнителният директор саботира всички процеси. В петък 5 август, на проведена среща между министър Никола Стоянов и Смиляна Нитова, изпълнителен директор на Държавната консолидационна компания (ДКК) е поискано нейно пълномощно за вписване на нови членове в управителния орган на дружеството, тъй като в момента Управителния състав е под законовия минимум. Твърденията, че тя не е знаела за какво предоставя документът не отговаря на истината", подчертават още от Министерството на икономиката.

ДКК обвини министъра на икономиката в политически натиск и дестабилизация на „Кинтекс”
 
"Нещо повече, като изпълнителен директор на ДКК тя няма право да отказва вписване на нови членове на Съвета на директорите, предвид факта, че вече е взето такова решение, нито да оттегля вече дадено пълномощно в тази посока. Действията ѝ към този момент са еднолични и по същество саботират правото на принципала – в лицето на министъра на икономиката, да назначи избрани от него представители в Съвета на директорите", гласи прессъобщението.
 
"Към днешна дата ДКК функционира в разрез със Закона за публичните предприятия (чл. 22, ал.2), който гласи, че съветите на директорите на публичните предприятия, категоризирани като „големи", се състоят най-малко от петима членове. „Държавна консолидационна компания“ ЕАД по смисъла на закона е „голямо“ предприятие. Въпреки това неговият Съвет на директорите до август месец се е състоял от четирима членове. По тази причина се пристъпва към увеличаване на състава на Управителния му съвет. Едва след като в Министерството на икономиката е получена обективна информация за реалното състояние на дружеството ще се взимат всички решения, в това число кадрови", гласи още позицията. .
 
Все още остава неизяснен въпросът дали днешната пресконференция е дадена от Смиляна Нитова като изпълнителен директор или като участник в предстоящата предизборна кампания. Съгласно Правилата за работа на Съвета на директорите на ДКК, неговите членове не могат да участват в медийни изяви, които касаят дейността на дружеството, без изрично решение на Съвета на директорите. Подобно решение, до колкото е известно на Министерството на икономиката и индустрията, не е разглеждано и взимано. Въпреки това институцията счита за приоритетно обществото да бъде информирано за всички теми, без обаче да бъде уронван авторитета на държавни институции. Считаме, че точно това бе направено по казуса с „Кинтекс“ ЕАД.

Никола Стоянов: За 2 месеца загубите за ВМЗ - Сопот са за над 100 млн. лева покрай Нинова
 
Министерството на икономиката и индустрията съобщава, че е получен сигнал и е стартирана проверка на компетентните органи. В него се твърди, че умишлено е допусната финансова злоупотреба в дружеството. В тази връзка са изискани документи, които са предоставени за целите на проверката. Преди да бъде получена цялата информация е вредно да бъдат разгласявани публично данни, които или могат да спомогнат да се укрие престъпление или да се компрометира сегашното ръководство на дружеството, ако посочените в сигнала данни не отговарят на истината. Именно за това детайли около сигнала не са представяни пред медии, преди да се събере цялата информация. С днешните изказвания на изпълнителния директор на ДКК умишлено се уврежда имиджа на едно от дъщерните ѝ дружества, което е недопустимо.
 
Днешната пресконференция на ръководство на ДКК и вчерашната медийна проява на КЗП показват, че за някои от назначенията на предходния министър, всяка поискана информация за реалното състояние на поверената им организация, се възприема като пряко вмешателство в работата им. Министерството на икономиката и индустрията отново им припомня, че имат институционален, а не политически принципал.