/ iStock/Getty Images
Местни избори се провеждат днес, 29 октомври. Избираме общински съветници, кметове на общини, кметове на райони в София, Пловдив и Варна и кметове на кметства. На местните избори не се образуват секции и не се гласува в чужбина. 

Припомняме, че се гласува само с хартиена бюлетина. Това е решение на ЦИК от 27 октомври.

На места в страната се гласува с четири вида бюлетини- бюлетини за кмет на община, бюлетина за общински съветници, бюлетина за кмет на район и бюлетина за кмет на кметство.

Бюлетината за кмет на община съдържа наименованието на общината, както и номера на изборния район. В лявата ѝ страна са посочени наименованията на политическите формации, включително на местните коалиции, възможността за независим кандидат, както и „Не подкрепям никого“. Номерата на формациите се намират в средата на бюлетината, а в дясната ѝ страна се посочват трите имена на кандидата от дадена формация.

Бюлетината за общински съветници съдържа номера и наименованието на общината, полета за номерата и наименованието на политическите формации, наименованието за местна коалиция, за името на независим кандидат, ако е издигнат такъв, както и опция „Не подкрепям никого“. Вдясно от имената и номерата на политическите формации има номера за гласуване по преференция.

Бюлетината за кмет на район съдържа наименованието на общината, района, както и номера на изборния район. В лявата ѝ страна са посочени наименованията на политическите формации, включително на местните коалиции, опцията за независим кандидат, както и „Не подкрепям никого“. Номерата на формациите се намират в средата на бюлетината, а в дясната ѝ страна се посочват трите имена на кандидата от дадена формация.

Бюлетината за кмет на кметство съдържа наименованието на общината, кметството, както и номера на изборния район. В лявата ѝ страна са посочени наименованията на политическите формации, включително на местните коалиции, опцията за независим кандидат, както и „Не подкрепям никого“. Номерата на формациите се намират в средата на бюлетината, а в дясната ѝ страна се посочват трите имена на кандидата от дадена формация.

Окончателно: Ще гласуваме само с хартиени бюлетини на местните избори

Ето и как да гласуваме:

Гласува се с българска лична карта или личен (зелен) паспорт (за родените след 31.12.1931 г.)

Избирателите се допускат един по един в избирателната секция от Секционната избирателна комисия (СИК), съгласно Методическите указания на ЦИК. 

Член на СИК откъсва бюлетината и поставя печат на гърба й. След това избирателят гласува за избраната партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат.

Гласува се химикал, пишещ в син цвят, със знак X или V, отбелязва се само една преференция. Бюлетината се сгъва и се предава на член на СИК. Той поставя втори печат и откъсва отрязъка. Бюлетината се пуска в прозрачната кутия.

Изборният ден продължава до 20 часа.