На 29 октомври предстоят местните избори в страната. На тях ще избираме общински съветници, кметове на общини, кметове на райони в София, Пловдив и Варна и кметове на кметства. На местните избори не се образуват секции и не се гласува в чужбина. 

За местния вот ще бъдат необходими 9082 машини и ще бъдат разпечатани около 20 млн. хартиени бюлетини. Към момента секциите за гласуване за местния вот, включително подвижните, са 12 089, каза зам.-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева тази седмица и уточни, че броят им не е окончателен, тъй като предстои разкриването на секции в лечебните заведения, местата за задържане и домовете за възрастни хора до 48 часа преди началото на вота. 

Кой има право да гласува

Право да гласуват имат български граждани, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода, съгласно Изборния кодекс. Право на глас имат и български граждани с адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната поне шест месеца преди изборния ден.

Условието е поне единият от адресите да е на територията на съответната община или кметство, където ще гласуват. При гласуване по настоящ адрес е необходимо избирателят да е заявил желанието си до 14 октомври пред съответната община или кметство.

Право да гласуват в местните избори имат и граждани на държава членка на ЕС, които не са български граждани. Те трябва да имат навършени 18 години, да не са поставени под запрещение и да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България, удостоверен с валиден документ, да не са лишени от правото да гласуват в държавата членка, на която са граждани. Адресът им на пребиваване на територията на страната трябва да е валиден най-малко шест месеца преди датата на изборите. Освен това те трябва да са подали декларация в общинските администрация по адреса на пребиваване не по-късно от 18 септември или да са вписани в избирателните списъци по адрес на пребиваване. 

Българските граждани с двойно гражданство, които нямат настоящ адрес извън страната, могат да гласуват в местните избори, ако отговарят на условията в Изборния кодекс. 

С хартиена бюлетина или с машина – как гласуваме 

На предстоящия вот, според последните промени в Изборния кодекс (ИК), избирателят сам ще избира как да гласува - с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване. Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции в страната с по-малко от 300 избиратели. 

Машинен вот не може да бъде упражнен при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме.

Гласуването с бюлетина за машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина. Този, който е избрал да гласува с бюлетина за машинно гласуване, не може да гласува с хартиена бюлетина.

Хартиената бюлетина и бюлетината от машинно гласуване 

Бюлетината от машинно гласуване е идентична с хартиената бюлетина – те изглеждат по един и същ начин. 

Най-дългите бюлетини (хартиени) са за Столичната община - 60 см, и това е тази с общински съветници и за кмет, каза заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева на брифинг тази седмица.

Втора по дължина е бюлетината за общински съветници на Община Варна, каза Матева. Тя обясни, че най-широки са бюлетините за общински съветници, а за кмет на община ще бъдат малко по-тесни. Най-тясна е бюлетината за кмет на кметство, като дължината е различна в зависимост от регистрираните листи, добави тя. Най-дългото наименование на местна коалиция е в Димитровград - 318 знака, посочи Матева. 

В страната ще се гласува с четири различни начина на изписване и показване на екраните и на бюлетините с машина, обясни Матева. Тя уточни, че това са машини, с които ще се гласува в около 70 секции на територията на Столичната община. 

С машина с бюлетини за кмет на община, кмет на район и общински съветници ще се гласува само в София, Пловдив и Варна, посочи Матева. Тя показа как ще протече машинният вот на демонстрационните устройства. 

Избирателят поставя картата, визуализира се екранът, в който се показват бюлетините, за които ще има право избирателят в тази секционна избирателна комисия да гласува. Той трябва да маркира своя избор така, както, заставайки пред секционната избирателна комисия трябва да заяви за кои избори желае да гласува, за да му бъдат откъснати бюлетини, така тук трябва да заяви своето желание. През бутона "преглед" ще му се визуализира на екрана какъв избор е направил - за кои избори да гласува, с връщане назад може да се върне и да коригира своя избор, обясни Матева.

По думите ѝ първо се визуализира бюлетината за общински съветници. Тя ще се прелиства с бутона "следващата страница". Ако избирателят маркира съответната партия или коалиция, става активен екранът, на който могат да се маркират и преференциите, ако избирателят желае да гласува за определен кандидат, след което се преминава към следващ избор. Визуализира се бюлетината за кмет на община. След като направи своя избор, преминава към следващия вид избор, посочи Матева. 

Накрая избирателят натиска бутона "преглед". Тук се показва какъв избор е направил в изборите, за които е заявил, че ще гласува. Ще се изписват имената на партиите, коалициите и кандидатите, за които е решил да гласува. Той може отново да промени избора си, каза Матева. 

Тя обясни, че бюлетините ще се отпечатат накрая, след като избирателят вече е натиснал бутона "Гласувай". Те ще се разпечатат последователно една след друга. Росица Матева призова избирателите да не дърпат бюлетините от машините, а да изчакат звуковия сигнал от машината и тогава да ги вземат от устройството. Избирателят следва да провери своя избор, че е такъв, какъвто е направил, и е отпечатан върху бюлетината, след което да ги сгъне, да ги подаде на СИК, за да сложат печат върху бюлетината от машинно гласуване, и след това да ги пусне в кутията за бюлетини от машинно гласуване, каза Матева. Тя отбеляза, че в СИК ще има само две кутии – една за бюлетините от вота на хартия и една за тези от машините. След като се запълни една от тези кутии, тя ще бъде сменена с нова от СИК, уточни Матева.
Елена Николова/БТА