/ МОСВ
„През последния месец сме събрали 50-60 тона стари пестициди в цялата страна“, съобщи министърът на околната среда и водите Емил Димитров, който провери хода на започнала акция по разчистване на склад с негодни за употреба препарати за растителна защита в село Елхово, област Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. 

Транспортират близо 10 тона пестициди от николаевско село във Франция

Той обясни, че на някои от местата се налага да се копае, тъй като пестицидите са заровени, някои са в бетонни резервоари, засипани с цимент или земя. Други са в складове, които са полуразрушени. Според него най-опасни са тези, които са на територията на бившите селскостопански летища, защото са с висока концентрация.

МОСВ

„Препаратите са изключително опасни, правени са през 60-те години, не отговарят на никакви стандарти и са много вредни и канцерогенни. Тях ги изваждаме с приоритет. Притесняваме се, защото са в ръждясали бидони на по 40 години и скъсани чували.

Сега трябва да се извадят, преопаковат, складират и да бъдат изнесени за обезвреждане в чужбина“, каза министър Димитров. Той припомни, че през миналата година 3700 тона стари пестициди са унищожени по българо-швейцарската програма. Тази година процесът продължава и ако бъде осигурен достатъчен финансов рескурс се очаква в рамките на година и половина-две да може да се изчисти всичко.

МОСВ

Днешната акция в село Елхово е в изпълнение на указания на прокурор Явор Димитров от Върховна административна прокуратура (ВАП) за незабавно изчистване на обекта поради опасност от замърсяване на вододайна зона.

Във връзка с това министър Димитров създаде организация за незабавно изпълнение на указанията на прокурора. В акцията участва директора на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в МОСВ Славея Стоянова, експерти от РИОСВ-Стара Загора и от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

МОСВ

МОСВ

Дейността се извършва от подразделението Tredi на френската Seche Group, специализирана в управлението на опасни отпадъци и разполага с апаратура, която прави експресен анализ и на място се определя какъв е типът на пестицидите и как по-безопасно да бъдат третирани.

ВАП нареди проверка ползване на водите от язовирите Жребчево и Копринка

Акцията е разпоредена от министър Димитров във връзка с постъпило искане от областния управител на Стара Загора до зам.-главен прокурор Десислава Пиронева от ВАП за съдействие в дейностите по премахване и обезвреждане на нерегламентирано съхранявани негодни за употреба препарати за растителна защита в с. Елхово, тъй като складът там е оценен като рисков.

МОСВ

МОСВ

По-късно министър Димитров провери и изпълнението по почистването на пестициди в два склада в старозагорското село Яворово, които бяха разкрити на 27 август. Той констатира, че в село Яворово старите пестициди от двата склада вече са изчистени и преопаковани.

МОСВ

Обектите са част от започналите поредицата проверки, разпоредени със заповед на министър Димитров на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и

МОСВ

Басейновите дирекции на складовете за съхраняване на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. Разпореждането на министъра е те да бъдат оценени в зависимост от потенциалния риск от замърсяване на повърхностните, подземните води и почвите и да бъде осигурено безопасното съхранение на препаратите до окончателното им обезвреждане.