Около 10 тона пестициди от години са складирани в бившия стопански двор в николаевското село Елхово.

Преди дни областният управител Гергана Микова е сигнализирала МОСВ и ВАП за опасните отпадъци и днес започна акция по преопаковането и транспортирането им.

По думите на Микова, пестицидите се намират близо до вододайната зона на селото и това е причината да се предприемат бързи действия по премахването им.

„При един евентуален теч, те биха могли да попаднат в подземните води. Хубавото е, че предприемаме своевременни действия“, уточни областният управител.

Целият процес по преопаковане и транспортиране на пестицидите ще трае два дни и ще струва по първоначална информация около 10 млн лева.

Опасният отпадък ще се унищожи във Франция, а какво е съдържанието и точното му количество ще стане ясно при преопаковането преди той да бъде транспортиран зад граница.

Всички пестициди в страната са загробени в началото на 80-те години на миналия век.

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще провери хода на започнала акция по разчистване на склад с негодни за употреба препарати за растителна защита в с. Елхово, съобщиха от МОСВ.

Акцията е в изпълнение на указания на прокурор Явор Димитров от Върховна административна прокуратура (ВАП) за незабавно изчистване на обекта поради опасност от замърсяване на вододайна зона.

Във връзка с това министър Димитров създаде организация за незабавно изпълнение на указанията на прокурора. На място са експерти от РИОСВ Стара Загора и от подразделението Tredi на френската Seche Group, специализирана в управлението на опасни отпадъци.

Те разполагат с апаратура, която прави експресен анализ и на място се определя какъв е типът на пестицидите и как по-безопасно да бъдат третирани.Акцията е разпоредена от министър Димитров във връзка с постъпило искане от областния управител на Стара Загора до зам.-главен прокурор Десислава Пиронева от ВАП за съдействие в дейностите по премахване и обезвреждане на нерегламентирано съхранявани негодни за употреба препарати за растителна защита в с. Елхово, тъй като складът там е оценен като рисков.

По-късно министър Димитров ще провери и изпълнението по почистването на пестициди в два склада в старозагорското село Яворово, които бяха разкрити на 27. 08.2020 г.

Обектите са част от започналите поредицата проверки, разпоредени със заповед на министър Димитров на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и Басейновите дирекции на складовете за съхраняване на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.

Разпореждането на министъра е те да бъдат оценени в зависимост от потенциалния  риск от замърсяване на повърхностните, подземните води и почвите и да бъде осигурено безопасното съхранение на препаратите до окончателното им обезвреждане.