/ iStock/Getty Images
Европейската комисия прие решение за закриване на наказателната процедура за неизпълнение на задълженията на България по Директивата за наводненията, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Процедурата беше започната на 30 октомври 2020 г. поради това, че страната не е спазила срока за преразглеждане и актуализиране на предварителните оценки на риска от наводнения, което е трябвало да се извърши до 22 декември 2018 година. Не е спазен и срокът, в който преразгледаните предварителни оценки на риска от наводнения е трябвало да се представят на Комисията, а именно до 22 март 2019 година. 

На 23 септември 2021 г. България получи мотивирано становище по нарушението поради продължаващото неизпълнение на тези задължения. В резултат на предприетите действия, ангажиментите ни бяха изпълнени и това беше докладвано на ЕК в края на 2021 година.

enlightenedНа практика с решението си от днес Комисията дава своята оценка, че България е изпълнила задълженията си и е отстранила допуснатото нарушение на правото на ЕС, се посочва в съобщението. 
БТА