/ МЗХ
Държавата спря дезинфекцията на граничните пунктове между България и Турция (Капитан Андреево, Лесово и Малко Търново). Това е станало със заповед на министъра на земеделието, считано от 13 март, съобщи БАБХ.

МВР започва разследване на „златния гьол”

В случай на влошаване на епизоотичната обстановка в Турция българската държава е в готовност да ги поднови.

Заповедта е издадена по предложение на изпълнителния директор на БАБХ на база получено становище от Центъра за оценка на риска по хранителната верига, което оценява епизоотичната обстановка в Турция като „значително подобрена“. Заключението води до оценка, че опасността от пренос на екзотични и особено опасни болести от Турция в България и ЕС е значително намалена.

В началото на годината дезинфекцията на граничните пунктове бе възложена на публично предприятие, след като години наред дейностите се извършваха от частна компания. Дезинфекцията по границата стана повод и за политически конфликти между отделните партии.

"Ние ще поемем контрола върху така нар. "Златен гьол". Милионите, който се изливат от този "златен гьол" в джобовете на хора с прякори, няма да се изливат повече, а ще останат в българската държава и при българските граждани, заяви през януари вътрешният министър Иван Демерджиев.

Държавна фирма ще поеме дезинфекцията на ГКПП „Капитан Андреево“

Към днешна дата, за разлика от предходни периоди (2013 - 2018г.), ситуацията в европейската част на Турция и особено в Одринския виалет е придобила благоприятен характер, поради което наличието или липсата на дезинфекция на влизащите в страната превозни средства не влияе на проникването на причинителите на екзотични и особено опасни болести по животните в Република България, допълват от БАБХ.