/ / iStock/Getty Images
Двойно са се увеличили учениците в дуална форма на обучение (професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места -в професионално училище и предприятие) и сега наброяват около 3 000. Това заяви в Радомир министърът на образованието Красимир Вълчев.

15% от българските ученици отиват в чуждестранни университети

По думите му професионалното образование вече връща престижа си, все повече са предприятията, които предлагат позиции с по-високи възнаграждения.

Шофьорските изпити: Ще протичат без инструктор и ще се следят електронно

Увеличен е приемът в професионалното образование от 48 на 56-57%, каза още Вълчев. Според него обаче остава предизвикателството в този сектор да бъдат привлечени по-добрите ученици. Ние финансираме допълнителни стипендии в дуалната форма на обучение, посочи също Вълчев. По думите му тази година са заделени 1,5 млн.лв., догодина ще бъдат 3 млн.лв.

МОН подготвя електронна платформа с атрактивни уроци в помощ на учениците

Най-силно дуалният модел на подготовка е застъпен в областта на електротехниката, електрониката, машиностроенето, добивната промишленост, земеделието и др.

Красимир Вълчев посети радомирския завод "Електрик", където в дуална форма се обучават възпитаници на местната професионална гимназия "Никола Вапцаров".
БТА