/ iStock/Getty Images
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие за сведение две жалби срещу решението, с което се обявява резултатът от избора за членове на ВСС от квотата на съдиите, съобщиха от пресцентъра на съвета.

Едната жалба е от Атанас Атанасов и Татяна Жилова, кандидати за изборни членове на ВСС, а другата е от Владимир Вълков – кандидат за изборен член на ВСС и Владислава Цариградска – съдия в Районен съд – Луковит.

Изборите за членове на ВСС от квотата на съдиите приключиха с близо 65% активност

На 26 юни, след два дни гласуване, съдиите избраха шестимата свои представители за новия състав на ВСС. Най-много гласове получиха председателят на районния съд във Велико Търново Младен Димитров, заместник-председателят на окръжния съд във Варна Мария Терзийска, заместник-председателят на районния съд в София Даниела Александрова, председателят на административния съд в Пловдив Явор Колев, заместник-председателят на окръжния съд в Хасково Миглена Тянкова и председателят на окръжния съд в Ямбол Васил Петков.

Двете жалби срещу избора се изпращат на председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд. Те трябва да сформират съдебен състав от общо петима съдии - трима от ВКС и двама от ВАС, определени на случаен принцип, чрез електронно разпределение. След това жалбите ще бъдат разгледани в съдебно заседание.