/ Георги Димитров

Народното събрание ще гледа в сряда промени в Закона за съдебната власт на първо четене.

С него се въвеждат механизми за завишен контрол на главния прокурор на България и на административните ръководители на органите на съдебната власт. С проекта се прецизират изискванията за юридически стаж и професионална квалификация на изборните членове на Висшия съдебен съвет, като се въвеждат изисквания за научна степен и определен минимален стаж в публично-правната сфера за част от членовете на Висшия съдебен съвет.

Тази сряда е първа от месеца и право на предложения за дневния ред имат всички парламентарни групи на ротационен принцип. БСП предлагат парламентът да разгледа Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2020 г. На вниманието на депутатите по предложение на "Демократична България" се предлагат промени на първо четене в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

"Възраждане" предлагат проект на решение за прекратяване на Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната.

По предложение на "Продължаваме промяната" на вниманието на депутатите се поставя ратификацията на Договора за допълнение и изменение № 1 към Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети.

От ГЕРБ - СДС предлагат проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството меморандум за 1 млрд. долара с Gеmcorp и IP3 Corporation.

Парламентът ще разгледа проект на решение за предприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа. Предложението е АПИ да предоговори действието на договорите, така че моментът на прекратяване действието на договорите да бъде обвързано със сключването на нов договор в резултат на откритите през настоящата 2022 г. процедури по Закона за обществените поръчки.

В петък ще се проведе редовният парламентарен контрол. Тогава е предвидено да се проведе и блиц-контрол, тъй като в първия петък на месеца министър-председателят отсъства по неотложни ангажименти.

БГНЕС