/ iStock/Getty Images
Министерството на правосъдието ще иска помощ от здравните власти
В местата за лишаване от свобода, има проблем с медицинското обслужване и медицинския персонал. Проблемът е бил обсъден по време на Национално съвещание на професионалното ръководство на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", свикано от зам.-министъра на правосъдието Мария Павлова, съобщиха от Министерството на правосъдието.

По време на разговорите е бил обсъден кадровият дефицит на лекари и дентални специалисти по места и медицинското обслужване на лишените от свобода.

"Липсата на достатъчно медицинския персонал /лекари, фелдшери, медицински сестри и др./ е от национален мащаб", се посочва в съобщението на министерството. Като се отбелязва, че администрацията прави опити да компенсира недостига на кадри, предприемайки различни постъпки.

Ресорният заместник-минситър Павлова е разпоредила да бъде изготвен обобщен доклад за цялата система, с възможни варианти за решение. След представяне на цялостната информация ще бъде инициирана среща с Министерството на здравеопазването по проблема.

В съвещанието са взели участие всички 12 началници на затвори и ръководителите на седемте Областни служби "Изпълнение на наказанията".

Зам.-министърът се е запознала и с актуалното състояние в местата за лишаване от свобода и пробационните служби, като са били посочени задачите пред всяка структура в краткосрочен план.

Павлова е разпоредила до 1 юни да бъде изготвено становище относно статута на предприятие "Фонд затворно дело", обезпечаващо трудовата заетост на затворниците и преструктурирането му.
БТА