/ Gulliver/Getty Images
Децата на и над 14-годишна възраст, ваксинирани срещу COVID-19, също се подписват на бланката за информирано съгласие. Заедно с това остава и изискването за подпис на единия родител.

Ваксинацията на деца над 12 г. срещу COVID-19 ще започне до дни

Това се посочва в писмо от главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, изпратено до директора на Столичната регионална здравна инспекция, в което се цитира становището на дирекция "Правна" в Министерство на здравеопазването за правните изисквания при извършване на ваксинация.

Китай започва ваксинация на деца и юноши от 3 до 17-годишна възраст

За децата на възраст 12-13 години информираното съгласие се подписва само от единия родител, се посочва още в писмото.