Държавната агенция "Национална сигурност" влезе в ТЕЦ "Марица изток" 2 за проверка. 

От управата на "Марица изток" 2 заявиха пред БГНЕС, че става дума за регулярна проверка, която по принцип се извършва в обектите със значение за националната сигурност.

Подобни проверки е имало преди няколко месеца. 

БГНЕС

ТЕЦ-2 е най-голямата държавна централа работеща на въглища. Тя е една от трите електроцентрали в Маришкия басейн. Работи с местни лигнитни въглища, добивани в „Мини Марица изток“. 

ТЕЦ-2 се състои от 8 генериращи блока и всички те работят с изградени сероочистващи инсталации. Мощността й е 1620 МW.  

КЕВР се самосезира за цената на тока: Проверява пазарни злоупотреби

Няма официална информация за това каква е причината за регулярната проверка и какви документи са изискани.

Припомняме, че през август от КЕВР започнаха проверка на комплекса заради скъпия ток.  

Тогава регулаторът изиска подробна информация от ТЕЦ „Марица-Изток 2“ ЕАД, от ЕСО ЕАД и от „Българската независима енергийна борса“ ЕАД, която да покаже дали неучастието на генериращи мощности на ТЕЦ „Марица-Изток 2“ ЕАД на пазара „Ден напред“ влияе върху динамиката на цените на едро на електроенергията.

КЕВР се самосезира за цената на тока: Проверява пазарни злоупотреби

В края на септември КЕВР обяви, че се е самосезирала заради високата цена на тока и проверява сигнали за пазарни злоупотреби. Тогава регулаторът обяви, че предоставя наличните документи на ДАНС и МВР и оказва цялостно съдействие чрез предоставяне на експертиза.
БГНЕС