/ БГНЕС
ЦИК ще изпрати писмо до всички 31 районни комисии във връзка с направения анализ на несъответствията при повторното въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии и множеството грешки. Това ще стане по предложение на председателя на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова, съобщи БНР.

"На които всички ние бяхме свидетели и които се налагаше да бъдат разчитани и отстранявани там, където е възможно, разбира се, да поискаме информация от Районните избирателни комисии в срок до 11-ти април поради какви причини не е изпълнена разпоредбата на Изборния кодекс в случаите на съществени несъответствия във вписаните в протоколите на СИК данни и същите са били приети със сработили контроли".

Според Изборния кодекс, когато Районната избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол от секционната комисия или съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия, тогава СИК заедно с РИК извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии.
БНР