/ iStock/Getty Images
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепя запазването на схемата за компенсиране на високите цени на електроенергията за небитовите потребители до 31 декември 2022 г. и продължаването й през следващата година.

Това е записано в становище на Палатата по Проект на Закон за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г.  относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията и предложение за схема за компенсиране на цените на електроенергията за небитовите крайни клиенти.

Цената на тока за бизнеса в България се понижи с над 26% за утре


Становището е адресирано до Христо Алексиев, служебен зам.-министър председател по икономическите политики и председател на Кризисния щаб за енергетиката, и до Росен Христов, служебен министър на енергетиката, съобщиха от БТПП.

Още в самото начало на въвеждането на схемата за компенсиране България възприе принципа на подкрепа за всички небитови потребители – без да въвежда диференциация под формата на коефициенти на уязвимост съобразно нуждите от подкрепа или само по отношение на предприятия в определени от държавата стратегически отрасли (прилагани в Германия и Австрия като практики), изтъкват от Палатата.

В рамките на проведена дискусия с останалите работодателски организации се обсъди предложение схемата за компенсация от началото на следващата година да бъде трансформирана, като бъдат обособени 2 групи небитови потребители – тези, присъединени към разпределителните мрежи ниско и средно напрежение, и групата на големите консуматори на електроенергия (присъединени към преносната мрежа високо напрежение).

Позицията на БТПП, в случай че се възприеме подходът да се обособят такива групи, е насочена към запазване на единния праг, при който се задейства компенсаторният механизъм, но при големите консуматори следва подкрепата да се насочи не към всички, а само към уязвимите предприятия от високите цени на електроенергията. Следователно тези големи предприятия, които са прехвърлили разходите в цените на своята продукция и са реализирали свръхпечалби, не следва да се компенсират.

Този подход съответства на европейския принцип "мисли първо за малките" и същевременно позволява компенсаторният механизъм да бъде администриран с оглед ограничения брой предприятия в групата на големите консуматори.

БТПП напълно подкрепя предложенията да се регламентират стимули за предприятията, инвестирали в повишаване на енергийната си ефективност и ВЕИ за собствено потребление.

По отношение на субсидираните цени на електроенергията за битовите потребители, Палатата подкрепя предложението за въвеждането на определен праг, над който консумираната електроенергия да се заплаща по цени, по които плащат небитовите потребители.