/ Пресцентър, Министерски съвет
Министър-председателят Бойко Борисов и генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Анхел Гурия са обсъдили действията на България за присъединяване към организацията. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Анхел Гурия е изразил своята подкрепа за българската кандидатура. Посочено е било, че страната ни се придържа към основните принципи на отворената пазарна икономика, демократичния плурализъм, воля за реформи и зачитането на правата на човека. Високо са били оценени ускореният икономически растеж, ниската безработица, ниският външен дълг и почти нулев бюджетен дефицит.
 
Гурия е приветствал и приемането от кабинета на пътна карта, в която са заложени дейности за ускоряване на подготовката за присъединяване към организацията.
 
И президентът подкрепя присъединяването на България към ОИСР

Премиерът Борисов е подчертал консенсуса в България по отношение на членството на страната ни в ОИСР. Той е посочил, че то се подкрепя както от основните политически сили, така и от работодателските и синдикалните организации. Министър-председателят е информирал за създадения постоянно действащ междуведомствен механизъм за координация на действията по присъединяването.
 
Присъединяването на България към ОИСР е един от външнополитическите приоритети на страната, припомнят от пресслужбата на кабинета. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е международна организация на развитите държави, която има за цел сътрудничество за намиране на решения на общите проблеми в икономическата и социалната сфера, в областта на околната среда, образованието и пазара на труда.