БНБ ще прави аукцион за продажба на облигации на стойност 200 млн. лв.

/ БНБ
Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации на стойност 200 млн. лв. със срочност двадесет години, съобщи пресцентърът на БНБ.

Аукционът ще е на 22 юли.

Книжата са от отворен тип с фиксиран лихвен процент от 1.5 на сто годишно, от емисия BG 20 400 19 213/21.06.2019 г. с падеж 21.06.2039 г.
БТА