ток
ток / iStock
Категорично битовите клиенти са защитени, като крайните снабдители и търговци ще ги снабдяват с електрическа енергия по регулирани цени при осигурени компенсации, заяви министърът на енергетиката Румен Радев в началото на дебата в парламента по първото четене на промените в Закона за енергетиката.

Те предвиждат пълна либерализация на пазара на едро на електрическа енергия до края на 2023 г., при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 година.

Омбудсманът иска държавата да обясни как ще се въведе пълната либерализация на пазара на ток

Прекратява се ролята на обществения доставчик на „Национална електрическа компания” ЕАД (НЕК) и се премахват квотите на производители за регулирания пазар, се посочва в мотивите към законопроекта. Предвидено е крайните снабдители на енергия, като доставчици на универсална услуга, да са задължени да снабдяват битовите клиенти и те да не са задължени да сменят своя доставчик. По време на преходния период крайните снабдители ще снабдяват битови крайни клиенти по регулирани цени. Предвидена е възможност за компенсиране на битовите клиенти за разходите за закупуване на електрическа енергия в рамките на регулаторния процес за периода до 2026 година.

Министърът на енергетиката Румен Радев коментира, че с този законопроект се наваксва голямото закъснение по ангажимента за либерализиране на пазара на едро и транспонирането на европейски директиви. В същото време постигаме заложените с Националния план за възстановяване и устойчивост реформи, а и не на последно място - обезпечаваме европейското финансиране, допълни той. Министърът отбеляза, че в широк дискусионен формат с участието на заинтересованите страни са изготвени дефинициите и критериите за енергийна бедност и националното определение за уязвими клиенти.

Димитър Манолов: Неизбежно токът за битa ще поскъпне (ВИДЕО)

Прави се и съществена стъпка към регламентирането на енергийните общности, които ще позволят на гражданите да се сдружават, заедно да произвеждат ток за собствените си нужди, а излишъкът да бъде продаван.

 
Теодора Цанева/БТА