/ БГНЕС
Нарастваща бедност, висока смъртност, най-много пушачи, най-малко спортуващи и най-кратко живеещи в Европейския съюз (ЕС) - така изглежда България в годините след присъединяването й към европейската общност, според анализ за социално-икономическото й развитие, който ще стане основа за подготовката на Стратегията 2030. Рамката на анализа беше представена от финансовия министър Владислав Горанов по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. И бизнесът, и синдикатите приветстваха подадената за диалог ръка, и набелязаха най-проблемните според тях места в различните сфери.

С уговорката, че представеният анализ на социално-икономическото развитие на страната е първоначална рамка за изграждане на бъдещата Стратегия за развитие 2030, финансовият министър Владислав Горанов обясни най-общо съдържанието от 110 страници. Започва с демографската картина у нас, минава през образование, здравеопазване, пазар на труда, развитие на икономиката, и завършва с набелязване на основните проблеми и потенциала за тяхното решаване. Синдикатите оцениха положително подробния документ, макар и с някои забележки. От КНСБ посочиха липсата на анализ за състоянието на енергетиката и индустрията.

Темата за доходите не е достатъчно подробно разгледана, заяви от своя страна Ваня Григорова, съветник в КТ "Подкрепа".

Тристранката не прие социални предложения на БСП
 
"Иска ни се документът да остане на чисто експертно ниво, без политически оценки. Като например това че данъчната система и фискалната политика е благоразумна - според Европейската комисия това не е точно така", отбелязва тя.

Председателят на Българската стопанска камара (БСК) Радосвет Радев се ангажира да участва активно в разработването на новата стратегия.

 

Бойко Борисов и Радосвет Радев
пресцентър, Министерски съвет


"В стратегията трябва да напишем на коя дата в България изчезва хартиеният документ от документооборота. Другото нещо, което ще гарантира качеството на изпълнението му, е образоването на администрацията.
 
По думите на финансовия министър до края на тази година трябва бъде създаден скелетът на стратегията за развитие на България 2030 и през следващата година документът да бъде одобрен.