/ БГНЕС
Агенция "Пътна инфраструктура" обяви правилата за компаниите, които искат да партнират в предоставянето на услуга по събиране на пътни такси на база изминато разстояние - тол, съобщиха от Агенцията.

На 29 ноември Управителният съвет на АПИ прие актуализирани Общи условия към договорите за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси между АПИ и националните доставчици на услуга за събиране на пътни такси (НДУ).

Новите общи условия изменят сега действащите, приети през декември 2018 г., и отразяват последните нормативни промени, въведени в Закона за пътищата и Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние.

Компаниите, които са вписани в регистъра на АПИ като национални доставчици на услуга за събиране на пътни такси, вече са уведомени за измененията. Те имат десет работни дни да се запознаят с тях и, в случай че са съгласни, им предстои да сключат нови договори с АПИ - за събиране на тол такси и/или за събиране на винетни такси. Сключването на нови договори няма да се отрази на процеса на събиране на винетни такси.

ТОЛ системата тръгва до 1 март 2020 г.

Към момента в регистъра, поддържан от АПИ, са вписани четири дружества. Две от тях - "Интелигентни трафик системи" ЕАД и "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД, имат влезли в сила договори, въз основа на което предлагат електронни винетки. С третото дружество - "Телетол" АД, Агенцията има сключен договор, но тъй като компанията не е постигнала техническа съвместимост за продажба на винетки, понастоящем не предоставя подобни услуги. Дружеството "Иком" ООД е вписано в регистъра като НДУ.

Във връзка с предстоящото влизане в търговската експлоатация на тол системата, всеки от националните доставчици на услуга за електронно събиране на пътни такси ще трябва да премине процедура по оперативна съвместимост. Целта на процедурата е да се оцени възможността на системите на отделните НДУ ефикасно да се свържат и взаимодействат с електронната система на АПИ.

Всеки друг търговец, който иска да предоставя услуга за електронно събиране на пътни такси, също ще трябва да премине през процедура по оперативна съвместимост. Такива търговци обаче ще трябва да започнат процеса от самото начало - първо да бъдат вписани в регистъра на АПИ като НДУ, след което да сключат договор с Агенцията и едва след това да се интегрират със системата.

Публикуваха тарифите на ТОЛ таксите

Провеждането на процедурите за оперативна съвместимост ще бъде придружено от тестове с изминаване на реален маршрут от пътни превозни средства с монтирани бордови устройства. Това не само ще спомогне да се установи дали НДУ имат техническа готовност да предоставят услуги, свързани с тол такси, но ще осигури и всички условия за преминаване на Електронната система на Агенцията от фаза техническа експлоатация във фаза на търговско опериране.

За целта е разработен регистрационен формуляр, с който желаещите транспортни фирми могат да заявят участие в пробни пътувания. След започване на процедура по оперативна съвместимост, транспортните фирми ще бъдат информирани и ще имат възможност от сайта на Националното тол управление на адрес www.bgtoll.bg да изтеглят специалния формуляр. Резултатите от тестовете ще бъдат публикувани на сайта, за да могат всички заинтересовани лица да се запознаят с тях. Общите условия са достъпни на страницата на АПИ.
БТА