Прокурори от района на Апелативна прокуратура – София изразяват своето становище относно необходимостта от нова визия за развитие на държавното обвинение. Притежаваме професионален опит и възможности да го реализираме.

Подкрепяме искането на членовете на Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор Иван Гешев. Това пише в становището.

Част от прокурорската колегия на ВСС иска предсрочно освобождаване на Гешев

Не одобряваме навлизането на прокуратурата в политиката, което е в разрез с нейните законови пълномощия.

Считаме, че дейността на институцията трябва да е насочена към справяне със своите задачи и очакванията на обществото, към бъдещето с ясна визия относно начина на работа и администриране на дейността си.

Не сме съгласни с намеса в работата на органите на съдебната власт, независимо от кого е осъществявана.