/ / iStock/Getty Images
Агенцията по заетостта стартира проучване на нагласите на работната сила за придобиване на професионални и ключови знания и умения чрез организираните от институцията обучения за възрастни (над 16 години). Това съобщиха от пресцентъра на Агенцията.

Чрез онлайн формуляр Агенцията по заетостта пита хората в трудоспособна възраст какво, кога и къде биха желали да се обучават, за да увеличат шансовете си на пазара на труда. Крайната цел на проучването е да се намери пресечната точка на търсените от работодателите професионални и ключови компетентности на кадрите и нагласите на работната сила да придобие и развие такива.

Студентите с немски език могат да работят в Германия през лятната ваканция

Чрез бюрата по труда в страната Агенцията по заетостта организира обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности от безработни на възраст над 16 години, както и на заети, отговарящи на определени условия. Обученията могат да бъдат заявени от работодател, който впоследствие ще наеме на работа обучените хора, както и такива, които биха могли да подпомогнат успешното намиране на подходяща работа от безработни или неактивни . Реализира се и дуална форма на обучение, при която се съчетават паралелно работа и обучение за професионална квалификация по упражняваната на работното място професия.

Според мястото на провеждане обученията могат да се организират както в населените места по местоживеене, така и в обучителните бази на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) в София, кв. Кремиковци и в петте клона на Държавно предприятие "Българо-германски център за професионално обучение" /ДП БГЦПО/ в градовете Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Смолян и Царево.

Това разнообразие от възможности дава основание Агенцията по заетостта да проучи желанията на хората, за които се организират и финансират обученията, се посочва в съобщението. Друг мотив е възможността в анкетирането да се включат и нерегистрирани и неактивни , на които впоследствие бюрото по труда може да предложи подходящи оферти за обучение или работа.

За какво да внимавате, ако търсите работа в чужбина?

В анкетата могат да участват всички регистрирани или не в бюрата по труда безработни и други търсещи работа , в т.ч. заети и учащи. Те имат възможност да изберат желаните от тях обучения сред повече от 60 предложени професии и 8 ключови компетентности, както и да посочат и предпочитаните от тях място и период за участие в обучение.

Понастоящем Агенцията извършва проучване и сред работодателите относно търсените от тях професии и умения на работната сила през следващите 12 месеца. Така формулирането на общ кръг от заявени от бизнеса и работната сила потребности от професии и умения ще подпомогне фокусирането на усилията към ефективно срещане на двете страни - участници на трудовия пазар, допълват от Агенцията по заетостта.

Резултатите от анкетирането ще се анализират периодично, включително и при отчитане на резултатите от успоредно провежданите от Агенцията по заетостта проучвания сред работодателите за потребностите им от работна сила, както и от анкетирането за удовлетвореността на хората, участвали в обученията, организирани отново чрез Агенцията по заетостта.

Анкетният формуляр за желаещите обучение за придобиване на професия или ключови компетентности е достъпен през сайта на Агенцията по заетостта, рубрика "Анкети". Той може да бъде попълнен и със съдействието на бюрата по труда в страната.