/ Кирил Кирилов
Сметната палата публикува отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., представени от участниците в тях, съобщиха от институцията.

Общо 598 участници в местните избори са представили отчетите си, а 30 не са изпълнили задължението си, предвидено в Изборния кодекс. Всички 57 политически партии и 7 коалиции от партии са подали своите отчети. Отчетите на участниците в изборите са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК).

Караянчева: Доходите се покачват, оптимизмът на българите расте (ВИДЕО)

По окончателни данни в изборите са участвали 283 местни коалиции. От тях 278 са подали отчетите си, а пет не са представили такива. От 281 инициативни комитета отчети са подали 256, а 25 не са.

Съгласно Изборния кодекс, при непредставяне на отчет, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв. Сметната палата ще извърши одит за съответствие на участниците в местните избори в случаите, когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната им кампания са над 1000 лв., уточняват от институцията.
БТА