СБ одобри проекти за повишаване на жизнения стандарт у нас
СБ одобри проекти за повишаване на жизнения стандарт у нас / netinfo

Световната банка одобри два проекта за повишаване жизнения стандарт в България, съобщиха от финансовата институция. Проектите са за заеми на стойност общо 140 милиона евро.

Първият заем е за 102 милиона евро и е насочен към институционална реформа в социалния сектор. Според експертите от Световната банка България трябва да инвестира в своя човешки капитал, затова заемът ще подпомогне да се увеличи заетостта у нас и да се повиши качеството на образованието.

Чрез помощта на банката правителството ще може да получи консултации как да създава по-добри възможности за отделни лица за участие на пазара на труда и да подобри институционалната рамка за започване на нов бизнес. С парите ще се инвестира и в повишаване капацитета на образователните институции, които оценяват качеството на образованието, както и изготвяне на план за преструктуриране на болничната мрежа и разработване на по-добра система на закупуване на лекарства.

Вторият проект, подкрепен от Световната банка, е за 40 милиона евро, които ще се вложат в подобряване на предучилищната подготовка на деца на възраст под 7 години. Парите са предназначени основно за деца от семейства с ниски доходи, включително деца с увреждания и други специални нужди