Русия отново ще изнася черен хайвер
Русия отново ще изнася черен хайвер / netinfo
След едногодишно прекъсване Русия отново получи право да изнася черен хайвер.

Квотите за износ на продуктите от есетрови риби се разпределят от един от органите на ООН – Секретариата на Женевската конвенция за международна търговия с видовете от дивата фауна и флора, които са под заплаха от изчезване.

Преди една година секретариатът реши да не предоставя квоти на държавите от района на Каспийско море – Русия, Иран, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан, заради това, че не са представили необходимата информация за динамиката при улова на есетровите риби и за състоянието на популацията им.

През април 2006 г. само Иран получи правото да изнесе 44 тона черен хайвер, докато забраната за останалите четири държави остана за цялата година. В съобщение на секретариата на Женевската конвенция се казва, че този път е била получена цялата необходима информация и във връзка с това е взето решението за издаване на квотите за 2007 г.