/ БГНЕС
Цените на електрическата енергия в България са едни от най-ниските в Европейския съюз (ЕС). Това обяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на парламентарния контрол, като цитира данни от статистика на ЕВРОСТАТ.
 
Петкова даде пример, че през изминалата 2017 г. средно-претеглената цена на електрическата енергия в България е била 76,90 лв. - т.е. 39 евро, докато в Унгария тази цена за миналата година е била 50 евро, а в Румъния 48 евро. Министърът уточни, че трябва да се има в предвид, че цените на свободния пазар се формират така, както се формират цените на всяка една друга стока, което става в резултат от търсенето и предлагането.
 
Министър Петкова разчита диалогът с всички участници на енергийния пазар да продължи

Министърът на енергетиката добави, че волатилността на борсовите цени на българския пазар е съпоставима с другите пазари, като дори е по-ниска от волатилността в някой страни с много по-развит пазар и борси като Румъния и Унгария.
 
Това е показал анализ за стандартните отклонения на среднодневните цени на борсовите пазари "ден напред" в България, Гърция, Словакия, Унгария, Словения, Хърватска, Румъния, Чехия и Сърбия.
 
КЕВР: Предпоставки за драстично поскъпване на тока няма

Министър Петкова поясни, че цената на битовите потребители на регулирания пазар, където се намират и небитовите потребители, които са присъединени към мрежите ниско напрежение, то тя се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по ясна методика и правила, като цената е такава, каквато я определи регулаторът за съответния ценови период.
 
Енергийният министър допълни, че основните производители и доставчици на електрическа енергия на регулирания и на свободния пазар в България са дъщерните дружества на Българския енергиен холдинг - АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица - Изток - 2" и Националната електрическа компания.
 
Законодателни промени ще извадят на свободния пазар производители на електроенергия

Теменужка Петкова информира още, че българският електроенергиен пазар съответства пазарните тенденции в региона. По думите й интегрирането на българския пазар към европейския е в ход и нивото на обединяване ще се задълбочава, което ще доведе до частично конвергиране на цените в България с тези на съседните държави.
БТА