Българският енергиен холдинг ще гарантира доставките за страната
Българският енергиен холдинг ще гарантира доставките за страната / netinfo

Създаването на Български енергиен холдинг не е в противоречие с европейската политика за разделяне на собствеността в енергетиката, заяви евродепутатът Атанас Папаризов. Той представи в София доклада си за енергийната стратегия на Европейския съюз.

Пакетът от мерки в енергетиката, който ще се обсъжда в Европарламента предвижда разделяне на доставките от преноса и търговията на природен газ и електроенергия. Осем страни обаче, сред които България, Франция и Германия, са внесли предложение собствеността на газопреносните мрежи да не се разделя напълно. Според Атанас Папаризов Брюксел допуска доставчиците да са държавни. Затова по думите му решението на правителството да създаде енергиен холдинг няма да бъде повлияно от европейската директива.

Една от причините за създаването на холдинга според Папаризов е намерението на правителството да реагира на директивата от 2013 година всеки производител на енергия да си купува сам въглеродния диоксид. Това ще натовари много производството на тези, които работят с въглища, каза Папаризов и допълни: „Холдингът ще бъде в някаква степен буфер. Иначе би било трудно на отделните компании сами да се справят с тези сериозни изисквания, за да не се допусне недостиг на енергия или прекалено поскъпване.”