Завърши плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”, съобщиха от централата.

Започна плановият годишен ремонт на Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

След проверка и издадено одобрение от страна на Агенцията за ядрено регулиране блокът бе включен в електроенергийната система на страната в 1:41 часа.

АЕЦ „Козлодуй”

Плановият годишен ремонт, започнал на 29 септември, се проведе при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19.

Изпълнени бяха необходимите дейности по ремонт и профилактика на оборудването и реакторът бе презареден със свежо ядрено гориво.

Приключи плановият годишен ремонт на Пети блок на АЕЦ "Козлодуй"

Реализирани бяха и предвидените дейности, свързани с повишаване на безопасността и осигуряване на дългосрочната експлоатация на блока.

Другият ядрен енергоблок на АЕЦ „Козлодуй” - пети, работи с пълно натоварване на мощността.