Започва подаването на документите за безплатните винетки
Започва подаването на документите за безплатните винетки / Дарик - архив

От 1 декември започват да се приемат заявленията за безплатните годишни винетки, който отпускат дирекциите “Социално подпомагане”, съобщи Мария Търнавска – директор на Регионалната дирекция “Социално подпомагане” във Враца.

Правото да ги получат имат гражданите с доказана инвалидност от 50 и над 50 %, както и семействата, в които се отглежда дете с трайни увреждания. Заявленията се подават в дирекциите “Социално подпомагане” по постоянен адрес.

Документът може да бъде внесен както лично или чрез упълномощено лице, така също по пощата с обратна разписка или по мейл с електронен подпис. След като винетката бъде отпусната, тя важи от 1 януари на текущата година до 31 януари на следващата. Тя важи за собствен или съпружеска собственост автомобил.

Във всяка дирекция “Социално подпомагане” може да се получи пълна информация за необходимите документи, които трябва да се подадат, освен заявлението.