/ Live.varna.bg
91 възрастни хора и лица с увреждания ще се възползват от услугата „патронажна грижа“, която включва както медицински грижи така и социални услуги, подпомагащи потребителите за справяне с ежедневни дейности от бита.

Ремонтират още 21 улици в Лом

Услугите ще се предоставят от домашни помощници и социални работници директно в дома на потребителя, в рамките на 2 часа на ден, след извършване на индивидуална оценка на нуждите на всеки един от тях. 
 
Община Лом сключи договор с Министерството на труда и социалната политика по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2012. Проектът е на стойност 241 387 лв. и ще се реализира в срок от 16 месеца.
 

Проектът има за цел подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора на територията на общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и създаване на условия за качественото им предоставяне.
 

Реализирането на комплекса от дейности по проекта ще допринесе за изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, както и осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в техните домове.

Той ще допринесе и за  разширяване обхвата на дейността на Община Лом, като доставчик на услуги за социално включване.