Видин подписа договора за зелена и достъпна градска среда
Видин подписа договора за зелена и достъпна градска среда / Община Видин

Кметът на Община Видин Герго Гергов участва в официалната церемония за подписването на индивидуалните договори по схема „Зелена и достъпна градска среда" на Оперативна програма „Регионално разривите" 2007-2013 г. Тя се състоя в 11 часа, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Чековете за стойността на безвъзмездната финансова помощ, която общо 36 общини получават за реализация на проекти по схемата, връчи вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева.

След официалната церемония, в Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" Гергов сложи подписа си под договора за изпълнението на проекта „Зелена и достъпна градска среда в гр. Видин".

Проектът е на стойност 4 975 529,27 лв., от които 248 776,46 лв. - съфинансиране от Община Видин. Срокът за изпълнение е 16 месеца. Основната цел на проектното предложение е да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и да се подобри физическата среда в града като част от по-широкообхватната стратегия за социално и екологично възстановяване на гр. Видин. Предвижда се обновяването на обществени пространства в центъра на града с обща площ 38 000 кв. м, рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление.