такси
такси / ThinkStock/Getty Images
Общински съвет Враца има днес редовно заседание. Сред по-важните точки са прехвърляне на активите на „БКС Враца“ ЕООД, в ликвидация на Община Враца; отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда през 2017 г. и намаляване на фините прахови частици; промяна в правилата за отпускане на финансова помощ на новородено или осиновено дете на територията на общината, както и даване на съгласие за кандидатстване по програмата Интеррег с два проекта с партньори от Сърбия.

Съветниците ще коментират и предложението за промяна в условията за осъществяване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Враца. Предложението а промяна в тарифата е изготвено след получено писмо от таксиметровите водачи, придружено с подписка,  Исканията са за дневна тарифа от 0,65 лв. до 1 лв. на километър, а за нощна – от 0,80 лв. до 1,10 лв. на километър. Увеличението спрямо сегашните цени е между 20 и 30 стотинки на километър.