/ Дарик Враца
Заместник председателят на Общински съвет Враца Владислава Лакова запази поста си. Смяната й поискаха двамата общински съветници, останали от коалиция „Реформаторски блок“ - д-р Златев и Венелин Петров. Въпреки, че „такава група вече не съществува“ и „по Правилник формално да не се изисква заместник-председателите да представляват група“, според двамата става въпрос за морален.

„Смятаме, че е въпрос и на морален акт заместник-председател, от когото излъчилата група общински съветници са снели доверието си поради системно неизпълнение на политиките и решенията на групата, да прекрати изпълнението на функциите си като такъв“, се посочва в докладната.

Според временно изпълняващия длъжността председател Вл.Христов, докладните с искания за смяна на зам.председатели стават тенденция, след като на предишно заседания бе поискана смяната на други двама зам.председатели. Той определи настоящата докладна и като  „юридически пасквил“, тъй като не е несъобразена с Правилника за работа на ОбС Враца.

От името на групата на ГЕРБ д-р Ралчовски обяви, че няма да подкрепят искането, а „за“ него от името на групите си се изказаха Б.Банчев от ДПС и Ив.Иванов от БСП.

Самата Лакова обяви, че почти не е отсъствала от комисии, заседания на ОбС Враца, Председателски съвет и до този момент стриктно е изпълнявала поставените й от председателя задачи.

„За“ смяната на Лакова гласуваха 12 общински съветници, 18 бяха против, а 2-ма се въздържаха.