Приключи плановият годишен ремонт на 5-тги блок
Приключи плановият годишен ремонт на 5-тги блок / Дарик Враца - арпив

Днес приключи плановият годишен ремонт на 1000-мегаватовия пети енергиен блок на АЕЦ "Козлодуй". След извършена проверка от Агенцията за ядрено регулиране и получено одобрение от председателя на АЯР, блокът бе включен в паралел с електроенергийната система на страната в 10 часа.

В рамките на годишния ремонт, започнал на 20 април, успешно бяха изпълнени необходимите ремонтни дейности, профилактика на оборудването и на системите на блока, включително изпълнение на мерки от Националния план за действие след проведените стрес тестове. Реакторът бе презареден със свежо ядрено гориво за следващата горивна кампания.

Другият 1000-мегаватов енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" - шести, работи с пълно натоварване на мощността в съответствие със съгласувания график с „Електроенергиен системен оператор" ЕАД.