Пещера Леденика премина в ръцете на Община Враца
Пещера Леденика премина в ръцете на Община Враца / снимка: Дарик Враца

Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан" предаде на 5 март стопанисването на пещера „Леденика" на Областна администрация, която от своя страна го предостави на Община Враца. Промяната е необходима във връзка с подготовката на проект „Развлекателен парк „Леденика" - Туризъм без сезони".

Той предвижда превръщането на пещерата в нов вид туристическа атракция. Бенефициент на проекта е Община Враца, а партньори са Областна администрация и Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан". За финансиране ще се кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие", Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма".

На първия етап от кандидатстването проекта е класиран на 14 място от 48 предварително одобрени предложения с оценка 79 точки. За нуждите на проекта е необходимо пещерата да бъде стопанисвана от бенефициента.

Природен парк „Врачански Балкан" стопанисва пещерата от средата на 2005 година, като договорът за тази дейност изтича през месец юли тази година, но е предварително прекратен от Министерски съвет, за да се осъществи предаването. През периода на стопанисването й от Природен парк „Врачански Балкан", пещера „Леденика" бележи голям напредък като туристически обект.

Броят на посетителите и приходите растат значително през всяка година, като цените на входните билети остават най-ниски в цяла България. През годините основната цел на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан" е да популяризира туристическия обект и самия парк чрез добра организация на управление, което е видно и от резултатите, подчерта Николай Ненчев - директор на „Врачански Балкан".

За втората половина на 2005 година посетителите на пещерата са били 8200, а приходите 13 800 лв. при цени на билетите от 1 и 2 лева. През 2006 година посетителите вече са били 21 400, приходите - 36 300 лв. при същите цени на билети. През 2007 година цените вече са увеличени на 1.50 и 3.00 леава и те се запазват до края на 2009 година. Посетителите и приходите през този период са съответно:

2007 година - 24 200 посетители и 47 600 лева приход

2008 година - 36 600 посетители и 106 300 лева приход

2009 година - 52 400 посетители и 135 800 лева приход

През 2010 година цените на билетите са вече 2 и 4 лева, като планираните посетители са 56 00, а приходите 160 000 лева.

Във връзка с новия стопанин на пещера „Леденика" от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан" съобщават, че има нов отговорник на обекта, който е с нови телефони:

0889 616 614

0878 225 910

Славейко Найденов

Надеждите са Община Враца да продължи да стопанисва така добре туристическия обект и да работи за неговото развите със същите темпове и посока.