Пациенти се оплакват от семейни лекари
Пациенти се оплакват от семейни лекари / netinfo

6 жалби на пациенти са постъпили през масец март в Районната здравно-осигурителна каса Враца. Оплакванията на гражданите са свързани с нарушаване на свободното им право да избират личен лекар, неотзоваване от страна на семеен лекар на домашно повикване за болна жена, отказ да се издаде направление за консултация със специалист и оплакване, касаещо неетично отношение на JP към пациента.

 Във връзка с текущата контролна дейност на касата са вършени проверки по 4 от постъпилите жалби. Контролните органи са установили, че 3 от оплакванията на пациентите са основателни. За допуснатите нарушения на част от медиците са съставени финансови протоколи и са наложени санкции.